12/10/2018 16:50
Xem với cỡ chữ

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng hoạt động kinh doanh được cải thiện trong năm 2018

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành vào tháng 9/2018, hầu hết các tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh năm nay sẽ tốt hơn năm 2017.

Kết quả khảo sát cho thấy 84,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2018 cải thiện hơn so với năm 2017, với 23 - 30,5% kỳ vọng "cải thiện nhiều".
Khoảng 88% các tổ chức tín dụng kỳ vọng có lợi nhuận trước thuế năm 2018 tăng trưởng dương so với năm 2017, và chỉ có 5,3% dự đoán con số này sẽ giữ nguyên không đổi và 6,4% lo ngại lợi nhuận giảm.
Lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 18,63% trong năm 2018, thấp hơn mức kỳ vọng 19,05% được ghi nhận tại cuộc khảo sát ba tháng trước, nhưng cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 13,63% ủa các tổ chức tín dụng tại cuộc điều tra cùng kỳ năm 2017.
Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục ở trạng thái tốt với cả VND và ngoại tệ, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ.
Theo khảo sát, kết quả kinh doanh quý III của hầu hết các tổ chức tín dụng đều có tốc độ tăng trưởng tích cực, mặc dù có thấp hơn so với quý II.
72,6% tổ chức tín dụng cho biết kết quả kinh quý III được cải thiện so với quý II, trong đó 15,8% báo cáo "cải thiện nhiều".
Hơn nữa, với mặt bằng lãi suất ổn định, huy động vốn của toàn hệ thống dự kiến sẽ tăng trưởng bình quân 5,83% trong quý IV (cao hơn mức thực tế và mức kỳ vọng của cùng kỳ năm 2017) và 15,34% cho năm 2018 (cao hơn mức thực tế 14,98% nhưng thấp hơn mức kỳ vọng 16% của năm 2017).
Các tổ chức tín dụng kỳ vọng dư nợ của hệ thống sẽ tăng 4,52% trong quý IV và tăng 15,22% trong năm 2018./.

HN Nguồn: TTXVN

Tìm theo ngày :