20/09/2018 10:19
Xem với cỡ chữ

NHPT tổ chức đào tạo đấu thầu cơ bản

Ngày 14/9/2018 Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (TTĐT) phối hợp với Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế, Viện Đào tạo nghiên cứu về quản lý đã tổ chức khai giảng lớp 1 “Khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu” cho 40 học viên hiện đang công tác tại các Ban/Trung tâm thuộc Trụ Sở chính NHPT.

Mục tiêu lớp học nhằm trang bị kiến thức về đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cho các cán bộ làm công tác đấu thầu, tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu của NHPT.

Lớp học được các giảng viên thuộc Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng và Cục quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch Đầu tư - các giảng viên được công nhận trên cơ sở dữ liệu hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia- trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn 06 chuyên đề về công tác đấu thầu và quy trình, kế hoạch, lựa chọn nhà thầu... học viên được trao cung cấp kiến thức chia sẻ kinh nghiệm với các giảng viên, giúp học viên cập nhật kiến thức, nắm bắt các kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu của NHPT./.

Phòng Quản lý Đào tạo & BDCB

Tìm theo ngày :