10/09/2018 17:09
Xem với cỡ chữ

Hội thảo tham vấn "Đánh giá giữa kỳ kết quả tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020", định hướng Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Ngày 05/9/2018 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo tham vấn "Đánh giá giữa kỳ kết quả tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020".

Tại Hội thảo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã có bài đánh giá sơ bộ về kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2018 và kiến nghị một số giải pháp cơ bản để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Bài tham luận nhận định trong giai đoạn tới Việt Nam là cần nỗ lực đổi mới việc tái cơ cấu đầu tư, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng... các nội dung này có liên quan trực tiếp đến định hướng của Chính phủ trong cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của NHPT trong giai đoạn tới.

Tham vấn tại Hội thảo, một số chuyên gia cũng đã có các bài tham luận rất có giá trị, như: PGS,TS. Vũ Sỹ Cương - Học viện Tài chính có bài tham luận về “Một số thách thức trong cải cách tài chính công ở Việt Nam”, Luật sư Lê Văn Hà có bài tham luận về “Cơ cấu nền kinh tế từ góc độ pháp luật và thi hành pháp luật”, bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương có bài tham luận về “Cơ cấu lại ngành công thương và kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến 2025:..
Qua hội thảo, NHPT cũng nhận thấy vai trò quan trọng của ngành, việc tái cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của NHPT góp phần ổn định vĩ mô nền kinh tế, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước và là nền tảng thành công của việc tái cơ cấu lại nền kinh tế của đất nước trong giai đoạn mới./.

BAN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Tìm theo ngày :