10/08/2018 11:23
Xem với cỡ chữ

Hơn 460 dự án thủy điện bị loại khỏi quy hoạch

Theo số liệu từ Bộ Công thương, cả nước hiện có 818 dự án thủy điện với tổng công suất lắp đặt 23.182 MW. Trong đó, qua rà soát lại quy hoạch thủy điện đã loại khỏi quy hoạch 463 dự án.

Bộ Công thương cho biết, trong số các dự án thủy điện này, đã đưa vào khai thác sử dụng 385 dự án với tổng công suất lắp đặt 18.564 MW, đang xây dựng 143 dự án với tổng công suất lắp đặt 1.848 MW và đang nghiên cứu đầu tư 290 dự án với tổng công suất lắp đặt 2.770 MW.
Xét chung trong hệ thống điện quốc gia năm 2017, các dự án thủy điện đang vận hành chiếm tỷ trọng khoảng 40% về công suất lắp đặt và khoảng 42,87% về điện năng, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng.
Bộ Công thương cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bộ đã phối hợp với UBND các tỉnh rà soát lại quy hoạch thủy điện và loại khỏi quy hoạch 463 dự án thủy điện chưa có nhà đầu tư quan tâm, hoặc không đáp ứng được các tiêu chí về kinh tế, xã hội, môi trường.
Hiện nay, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh có dự án thủy điện để rà soát, đánh giá công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và bộ sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh thực hiện việc này. "Từ năm 2013 đến nay, các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng nói chung, trong đó có công trình thủy điện nói riêng từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công đến nghiệm thu, đưa vào sử dụng, bảo trì đã đầy đủ và đảm bảo cho việc thực hiện quản lý của cơ quan nhà nước nên tình trạng sự cố trong quá trình xây dựng đã giảm", Bộ Công thương nhấn mạnh.

Đào Huyền - Theo Thời báo Tài chính

Tìm theo ngày :