09/08/2018 14:59
Xem với cỡ chữ

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 08/8/2018, tại thành phố Hải Phòng, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - đại diện đơn vị Khối trưởng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, năm 2018 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Phát huy truyền thống đoàn kết, thiết thực và hiệu quả hoạt động của Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Khối đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua theo chuyên đề. Thông qua các hoạt động của Khối, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phong trào thi đua yêu nước, tập trung đánh giá công tác xây dựng điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, phong trao thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành mình, nâng cao chất lượng công tác gắn với chuyên môn, học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 chỉ rõ, các phong trào thi đua được các đơn vị trong Khối chủ động phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Khối. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Các thành viên trong Khối luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao. Tiếp tục phát động và triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"…  
10 đơn vị trong Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác.
Tiêu biểu, như: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”...  Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh, ghi nhận. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, chất lượng khen thưởng được nâng cao.
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung của Báo cáo. Một số ý kiến của đại biểu tập trung góp ý vào các nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong 6 tháng cuối năm 2018.
Cùng với đó, đại diện các thành viên trong Khối cũng đề xuất các thành viên nên tổ chức thi đua trong Khối với những hoạt động mang tính cụ thể và ngắn hạn. Khen thưởng và tuyên dương kịp thời điển hình tiên tiến và sau tuyên dương điển hình tiên tiến phải có bồi dưỡng, nhân rộng, tạo sức lan tỏa để điển hình tiên tiến không bị rơi vào quên lãng....


Q.Tổng Giám đốc Đào Quang Trường phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Trong phần tham luận của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Q.Tổng Giám đốc Đào Quang Trường cho biết, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời, quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác thi đua, khen thưởng, phát động các phong trào thi đua, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống;
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao các đơn vị trong Khối đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nhiệm vụ hết sức trách nhiệm và hiệu quả. Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh 5 vấn đề trong công tác thi đua-khen thưởng. Đó là: các Bộ, ngành phải xác định nhiệm vụ thi đua, bảo đảm rõ nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, sản phẩm cụ thể; luôn đổi mới và cải tiến hình thức, nội dung, không gian và thời gian công tác thi đua nhằm tạo nhiều mô hình, điển hình mới; xác định rõ phong trào thi đua, không phải thi đua theo phong trào mà nên vì phong trào phải thi đua liên tục, mọi lúc mọi nơi, đổi mới công tác thi đua, đúng người, đúng việc; mục tiêu thi đua là phải vượt chỉ tiêu đặt ra và xác định động lực thi đua để phát triển, làm rõ giữa khen và thưởng. Đối với Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp, thi đua để tạo sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ nên khi phát động phong trào phải phối hợp chặt chẽ./.

PV

Tìm theo ngày :