11/07/2018 16:37
Xem với cỡ chữ

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương: triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Từ ngày 04 đến 06/7/2018, tại Thành phố Đà Nẵng, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn trong Khối. Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có gần 200 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện Đoàn Thanh niên NHPT tham dự hội nghị và khóa tập huấn này.
Tính đến 30/6/2018, Đoàn Khối DNTW có 35 cơ sở Đoàn trực thuộc gồm 27 Đoàn tương đương cấp huyện, 07 Đoàn cơ sở và 01 chi đoàn cơ sở trực thuộc với 95.983 đoàn viên.
Với chủ đề “Đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

Kết thúc đợt tập huấn, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã cấp giấy chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho 137 đồng chí.

Đặng Quỳnh Liên

Tìm theo ngày :