29/06/2018 15:49
Xem với cỡ chữ

Hội nghị đại biểu người lao động Trụ sở chính VDB năm 2018

Ngày 29/06/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động Trụ sở chính VDB năm 2018.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, đại diện các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trụ sở chính và các đại biểu đại diện cho người lao động tại Trụ sở chính. Đồng chí Đào Quang Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT, Q.Tổng Giám đốc dự, chỉ đạo Hội nghị.
Đây là hoạt động thực hiện theo Quy chế dân chủ cơ sở tại VDB nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.
Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động chuyên môn, công tác kiểm tra của UBKT Công đoàn cơ quan, hoạt động thanh tra nhân dân năm 2017; dự thảo Báo cáo của các công đoàn bộ phận; và một số tham luận của đại biểu các công đoàn bộ phận. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động VDB trong thời gian tới và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Q. Tổng Giám đốc Đào Quang Trường đã ghi nhận những kết quả đạt được mà tập thể CBNLĐ KTC đã đạt được trong năm 2017, những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chăm lo đời sống người lao động và nêu một số định hướng hoạt động trong năm 2018.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm 7 người và bầu đại diện người lao động Trụ sở chính tham gia đối thoại định kỳ và tổ chức ký phát động phong trào thi đua năm 2018 tại đơn vị thi đua Trụ sở chính./.

Trần Hải

Tìm theo ngày :