14/08/2020 09:58
Xem với cỡ chữ

Đẩy mạnh thanh toán qua thiết bị di động đối với người dân ở vùng sâu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành Quyết định 1309/QĐ-NHNN về việc Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, các chỉ tiêu tài chính toàn diện bên cung gồm: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng bình quân trên 100.000 người trưởng thành; Số lượng máy ATM bình quân trên 100.000 người trưởng thành; Số lượng đại lý ngân hàng bình quân trên 1000 km2; Số lượng ví điện tử bình quân trên 100.000 người trưởng thành;…
Bên cạnh đó, kế hoạch hành động của ngân hàng gồm các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho mọi người dân và doanh nghiệp tiếp cận sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện với chi phí hợp lý;…
Cụ thể, giai đoạn 2020-2025, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với Vụ Thanh toán đẩy mạnh thanh toán qua thiết bị di động, phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, tài chính số cho người dân sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
P.Linh
Tìm theo ngày :