05/06/2020 17:20
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam xử lý tài sản: Tàu Tràng An 05 của Công ty TNHH Dương Giang (cv 628/NHPT.SGDI-TD2)

Sở Giao dịch I thông tin bán đấu giá tài sản là Tàu Tràng An 05 đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá:

File: Thông báo đấu giá số 24.4/2020/TB-VNA ngày 04/06/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA

Tìm theo ngày :