10/12/2019 15:06
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Quảng Bình thông báo việc bán đấu giá tài sản (cv 363/NHPT.QBI-TD)

Toàn bộ thiết bị máy móc và các công trình xây dựng trên đất hiện có của Công ty TNHH Anh Trang tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 3, diện tích 285.075 m2 và thửa đất số 67(1), tờ bản đồ số 4, diện tích 2.166 m2 (địa chỉ các thửa đất: thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Tổng giá khởi điểm: 14.501.508.601 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm linh một triệu, năm trăm linh tám nghìn, sáu trăm linh một đồng) theo Quyết định giảm giá tài sản (lần 5) số 05/QĐ-CCTHADS ngày 02/12/2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch.
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 2.900.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm triệu đồng).
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ ngày 05/12/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính), tại địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình (Số 71 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
Điện thoại: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509; Fax: (0262) 3707879.
                   (0232) 3798555; DĐ: 0354754505 - 0917989980   
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 18/12/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản (Thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước vào các ngày 19/12/2019, ngày 20/12/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/12/2019 vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu (Tài khoản giao dịch số: 3810201002383 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lý Thái Tổ, Quảng Bình).
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/12/2019 (thứ 5) tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Tìm theo ngày :