27/11/2019 15:55
Xem với cỡ chữ

Ngân hàng nhà nước thắt chặt quy định cho vay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có biện pháp thắt chặt quy định đối với tiền vốn ngắn hạn, giảm tỷ lệ tối đa sử dụng tiền vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 60% hiện nay xuống còn 40% vào tháng 9/2020.
Từ đầu 2020 đến hết 30/9/2020, tỷ lệ này giảm từ mức 60% hiện nay xuống còn 40%. Từ đầu tháng 10/2020 đến hết 30/9/2021, giảm về 37% và từ đầu 2021 đến hết 30/9/2022, giảm về 34%. Từ 1/10/2022 trở đi, tỷ lệ này được đưa về mức tối đa là 30%. 
Động thái của NHNN nhằm giảm rủi ro, thắt chặt kiểm soát, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và các doanh nghiệp vừa và nhỏ./.
HN Nguồn:VNA
Tìm theo ngày :