25/11/2019 15:14
Xem với cỡ chữ

ADB áp dụng cách định giá khoản vay mới cho một số nước

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa phê duyệt những điều khoản tài trợ khác nhau cho các quốc gia thành viên đang phát triển chỉ vay dựa vào thị trường từ ADB, trong đó có Việt Nam. Cơ cấu định giá mới sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2021.
Theo đó, các quốc gia nhận nguồn vốn của ADB được chia thành ba nhóm theo mức thu nhập bình quân đầu người và khả năng trả nợ. Các quốc gia nhóm A được nhận viện trợ từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) và vốn vay ưu đãi, các quốc gia nhóm B được tiếp cận cả vốn vay ưu đãi và vốn vay dựa vào thị trường, còn các quốc gia nhóm C chỉ được tiếp cận các khoản vay dựa vào thị trường.
Những điều khoản tài trợ áp dụng cho các quốc gia nhóm A và nhóm B đã được đa dạng hóa với sự kết hợp giữa viện trợ, vốn vay ưu đãi và vốn vay dựa vào thị trường. Các quốc gia nhóm C có phạm vi thu nhập bình quân đầu người rộng hơn, nhưng tất cả đều áp dụng các điều khoản tài trợ giống nhau.
Trong khung định giá mới, các quốc gia nhóm C sẽ được chia thành một số tiểu nhóm tùy thuộc vào tổng thu nhập quốc dân (GNI) của họ - thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình cao và thu nhập cao. 
Các tiểu nhóm với thu nhập trung bình cao hơn sẽ trả phụ phí kỳ hạn cao hơn cho các khoản vay có kỳ hạn dài hơn. Ví dụ, các quốc gia thu nhập trung bình cao với GNI bình quân đầu người từ 6.976 USD tới 12.375 USD (theo giá năm 2018) sẽ trả phụ phí kỳ hạn cao hơn tới 30 điểm cơ sở, tùy thuộc thời hạn vay.
Khung giá mới sẽ cung cấp các điều khoản có lợi hơn cho các quốc gia dễ bị tổn thương hơn như các quốc gia đang phát triển đảo nhỏ và các quốc gia chuyển từ Nhóm B sang Nhóm C.
Thu nhập gia tăng từ chính sách định giá mới sẽ bổ sung cho các quỹ đặc biệt hỗ trợ kỹ thuật hiện thời để hỗ trợ hoạt động tư vấn chính sách, xây dựng thể chế và chia sẻ tri thức trong các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB. Khung định giá này cũng sẽ giúp xây dựng nguồn vốn dự trữ để mở rộng năng lực cho vay của ADB trong dài hạn.
Chủ tịch ADB Takehiko Nakao cho rằng cơ cấu định giá cào bằng hiện đang áp dụng cho các quốc gia bên nhận chỉ vay những khoản vay dựa vào thị trường không phản ánh được mức độ đa dạng cao giữa các nước này xét về thu nhập, năng lực huy động nguồn lực trong nước và khả năng tiếp cận các thị trường vốn. 
"Chúng tôi hi vọng với cơ cấu mới sẽ tiếp tục thu hút sự tham gia của các quốc gia ở giai đoạn phát triển cao hơn, với những điều khoản công bằng, có tính cạnh tranh so với các ngân hàng phát triển đa phương khác và góp phần vào sự bền vững trong dài hạn của ADB", ông Takehiko Nakao nói. 
Cải cách này phản ánh một cảnh quan khu vực đã thay đổi trong 50 năm qua. Tình hình ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương giờ đã khác so với năm 1966 khi ADB được thành lập. Hầu hết các nước nhận viện trợ của ADB hiện là các nước thu nhập trung bình. Các quốc gia này, mặc dù có thu nhập tương đối cao hơn và khả năng tài chính mạnh mẽ, vẫn cần sự hỗ trợ của ADB để giải quyết tình trạng nghèo đói, củng cố thể chế, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chiến lược 2030 của ADB, được phê duyệt trong tháng 7/2018, đã xác định phương hướng cho ADB về việc áp dụng những cách tiếp cận khác biệt đối với các nhóm quốc gia khác nhau. ADB cũng đang triển khai những cải cách trong khung mua sắm đấu thầu, chuyển đổi số hóa và hiện đại hóa quản lý nguồn nhân lực, bên cạnh các nội dung khác.
ADB cam kết đạt được một châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, kiên cường và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Năm 2018, ADB đã thực hiện các cam kết về các khoản vay và trợ cấp mới lên tới 21,6 tỷ đô la. Được thành lập vào năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên trong đó có 49 thành viên trong khu vực. /.
HN Nguồn: chinhphu.vn
Tìm theo ngày :