21/11/2019 11:26
Xem với cỡ chữ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2019 và thay thế Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Nghị định này ban hành gồm có 4 Chương và 59 Điều. Trong đó, nội dung chính của Nghị định là các quy định cụ thể về các hình thức xử phạt hành chính, hình phạt bổ sung, mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng về: Quản lý và sử dụng giấy phép; Quy định về tổ chức, quản trị, điều hành; Quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp; Quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; Quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng; Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; Quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; Quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ; Quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Quy định về bảo hiểm tiền gửi; Quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Quy định về chế độ thông tin, báo cáo; Quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; Quy định về mua, bán và xử lý nợ; Quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.
Nghị định cũng quy định rõ, đối với những vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện nhưng còn thời hiệu xử phạt hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.
Đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã được ban hành hoặc đã thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP nêu trên để giải quyết.
Hoàng Vũ, theo baochinhphu.vn
Tìm theo ngày :