19/11/2019 16:40
Xem với cỡ chữ

Ngân sách bội thu 105.000 tỷ đồng trong 10 tháng

Ước tính, ngân sách Nhà nước trong 10 tháng năm 2019 bội thu 105.000 tỷ đồng nhờ thu ngân sách tăng cao 9,9% so với năm ngoái, trong khi chi ngân sách chỉ tăng 3,7%.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách tháng 10/2019 ước đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu ngân sách 10 tháng ước đạt 1,25 triệu tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán, tăng 9,9% so cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, thu nội địa tháng 10 ước đạt 131.000 tỷ đồng, tăng khoảng 57.700 tỷ đồng so với tháng 9.
Lũy kế 10 tháng, thu nội địa ước đạt 1 triệu tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ năm ngoái.
Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 10 có 7 khoản thu và nhóm khoản thu đạt khá so dự toán và cao hơn mức thu bình quân chung. Ví như, thu về nhà, đất (đạt 117% dự toán), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (đạt 98,5% dự toán), thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước (đạt 139,4% dự toán)...
Ước tính cả nước có 55/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 82%) và 56 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. 
Thu từ dầu thô trong tháng 10 ước đạt 4.500 tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán trong tháng khoảng 950.000 tấn, giá dầu thanh toán khoảng 66,5 USD/thùng, tăng 1,5 USD/thùng so giá dự toán. Lũy kế 10 tháng năm 2019, thu từ dầu thô ước đạt 48.100 tỷ đồng, bằng 107,9% dự toán. 
Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10 ước đạt 27.700 tỷ đồng, tăng khoảng 1.100 tỷ đồng so với thực hiện thu tháng 9.
Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (11,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách đạt 16.500 tỷ đồng. 
Lũy kế 10 tháng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 184.700 tỷ đồng, bằng 97,6% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2018. 
Tính đến hết tháng 10 năm 2019, cơ quan Hải quan đã thực hiện khoảng 2.809 cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách khoảng 1.555 tỷ đồng; thu hồi và xử lý khoảng 680 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu nợ đọng.
Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 10 ước đạt 118.500 tỷ đồng. Luỹ kế chi 10 tháng đạt 1,148 triệu tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 213.900 tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán, giảm 4,8%; chi trả nợ lãi đạt 91,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán, tăng 2,5%; chi thường xuyên đạt 816,9 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.
Tính đến hết ngày 31/10/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 738.619 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 70,8% dự toán) và 218.896 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,2% kế hoạch vốn). 
Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 14.255 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 55,6 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 68 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển.
P. Linh theo vneconomy.vn
Tìm theo ngày :