07/11/2018 11:22
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Hội nghị BCH Đảng bộ năm 2018

Ngày 06/11/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ VDB năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ VDB, Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát, cấp ủy các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc VDB, thường trực Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Đồng chí Đào Ngọc Thắng -Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng ủy VDB chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm năm 2018 của Đảng bộ VDB; thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, tập trung chất vấn và nghe ý kiến giải trình của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt VDB về các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng phát triển, cơ chế chính sách, đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của VDB, các văn bản khung pháp lý về hoạt động của VDB, kiện toàn nhân sự cấp cao...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Thắng nghiêm túc chỉ ra những mặt mạnh và những tồn tại của công tác đảng, công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo VDB. Thống nhất chỉ đạo công tác đảng trong thời gian còn lại của năm 2018; đồng thời quán triệt và yêu cầu các tổ chức đảng triển khai kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.
* Buổi sáng cùng ngày, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ VDB, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát, báo cáo viên của Đảng ủy Khối thuộc Đảng bộ VDB cũng đã tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề về "Đổi mới khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh", cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức./.

Trần Hải

Tìm theo ngày :