Đảng - Đoàn thể

Đoàn Khối Doanh nghiệp TW: Hội nghị trực tuyến và phát động cuộc thi “Thanh niên với Đảng” năm 2019

Ngày 21/5/2019 tại điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Đoàn khối Doanh nghiệp TW tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương”.
Ngày 23/05/2019   |Xem tiếp