Hoạt động VDB

Hội thảo về tăng cường tiếp cận thị trường vốn

Ngày 8/5/2019 tại Khách sạn Pan Pacific (Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo với chủ đề "Tăng cường việc tiếp cận thị trường vốn ở Việt Nam". Hội thảo do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) phối hợp tổ chức.
Ngày 08/05/2019   |Xem tiếp

Hội thảo về áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro

Sáng 14/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện”.
Ngày 14/12/2017   |Xem tiếp