Tài chính
Để hoàn thiện các quy định về kiểm soát nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện các cơ chế chính sách về kiểm soát chi các nguồn vốn này.
Ngày 23/05/2019   |Xem tiếp
Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 với mục tiêu phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt và mua 4.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường; thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu.
Ngày 20/05/2019   |Xem tiếp
Ngày 17/5, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt gói tín dụng trị giá 125 triệu USD để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường nền tảng thể chế phục vụ phát triển đô thị bền vững.
Ngày 20/05/2019   |Xem tiếp
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/ND-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Ngày 17/05/2019   |Xem tiếp
Ngày 9/5, Bộ Tài chính cho biết Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã thay đổi triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực và xác định xếp hạng quốc gia dài hạn của Việt Nam (IDR) ở mức BB.
Ngày 13/05/2019   |Xem tiếp
Ngân hàng Tái thiết Đức sẽ tiếp tục hợp tác chặt với Chính phủ Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng; lĩnh vực năng lượng; đào tạo nghề gắn với phát triển kinh tế bền vững; chính sách môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.
Ngày 09/05/2019   |Xem tiếp
Tính đến 23/4, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) đã phát hành là 83.919,5 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2019, Chính phủ đã trả nợ khoảng 113.626 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 96.307 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài khoảng 17.319 tỷ đồng.
Ngày 09/05/2019   |Xem tiếp
Theo Bộ Tài chính, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 có thặng dư. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, sau tháng 3 vừa qua, ngân sách có thặng dư. Thu cân đối NSNN trong 4 tháng năm 2019 cũng đạt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 09/05/2019   |Xem tiếp
Theo WB, tuy triển vọng trung hạn của Việt Nam nhìn chung thuận lợi, nhưng vẫn còn những rủi ro bất lợi do sức cầu bên ngoài giảm đi, biến động tài chính toàn cầu và tiến độ cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và khu vực ngân hàng. Tăng trưởng được dự báo sẽ chững lại còn 6,6% năm 2019.
Ngày 25/04/2019   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh.
Ngày 18/04/2019   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :