Nghiệp vụ
Ngày 11/12/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 2574/ NHPT-CĐKH đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đợt 2/2018 do VDB phát hành.
Ngày 12/12/2018   |Xem tiếp
Ngày 05/12/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Ngày 06/12/2018   |Xem tiếp
Từ ngày 14 đến 16/11/2018, Đoàn công tác của VDB do Q.Tổng Giám đốc Đào Quang Trường làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên của Diễn đàn các Ngân hàng Xuất nhập khẩu Châu Á (AEBF) lần thứ 24 tại Phukhet, Thái Lan, do Ngân hàng xuất nhâp khẩu Thái Lan đăng cai.
Ngày 20/11/2018   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 19/11/2018   |Xem tiếp
Ngày 30/10/2018, tại Học viện Tài chính đã diễn ra Hội thảo ICYREB 2018 (International Conference for Young Researchers in Economics and Business). Đây là hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức thường niên dành cho các nhà nghiên cứu trẻ giữa 10 trường đại học thuộc khối kinh tế - tài chính và quản trị kinh doanh trong cả nước.
Ngày 31/10/2018   |Xem tiếp
Hưởng ứng phong trào thi đua thu hồi và xử lý nợ năm 2018 trong hệ thống Ngân hàng Phát triển, ngày 29/9/2018, Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Giao dịch I (SGDI) đã thống nhất ký giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.
Ngày 02/10/2018   |Xem tiếp
Ngày 14/9/2018 Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (TTĐT) phối hợp với Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế, Viện Đào tạo nghiên cứu về quản lý đã tổ chức khai giảng lớp 1 “Khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu” cho 40 học viên hiện đang công tác tại các Ban/Trung tâm thuộc Trụ Sở chính NHPT.
Ngày 20/09/2018   |Xem tiếp
Ngày 7/9/2018, Tổng Giám đốc NHPT đã ký các Quyết định số: 261/QĐ-NHPT, 262/QĐ-NHPT, 263/QĐ-NHPT giao thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN), bao gồm:
Ngày 12/09/2018   |Xem tiếp
Ngày 05/9/2018 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo tham vấn "Đánh giá giữa kỳ kết quả tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020".
Ngày 10/09/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :