Nghiệp vụ
Ngày 16/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6842/BKHĐT-TH gửi các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.
Ngày 23/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 12/10/2020, NHPT đã ban hành thông báo số 29/TB-NHPT về kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020 tại cuộc họp giao ban tháng 10/2020; nội dung những nhiệm vụ quan trọng được Tổng Giám đốc thống nhất chỉ đạo, như sau:
Ngày 21/10/2020   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngày 29/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 23/9/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã ban hành Quyết định số 1705/NHPT-KHNV hướng dẫn về việc rút vốn trước hạn.
Ngày 25/09/2020   |Xem tiếp
Ngày 6/8/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8/2020, tập trung đánh giá tình hình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai các công việc trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2020.
Ngày 12/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 11/8/2020, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) ban hành văn bản số 1393/NHPT-KHNV thông báo về lãi suất trần huy động đối với VND và USD tại các đơn trực thuộc NHPT (gọi tắt là Chi nhánh) theo từng kỳ hạn (áp dụng tại thời điểm khách hành chuyển tiền cho Chi nhánh), có hiệu lực từ ngày 11/08/2020.
Ngày 11/08/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/07/2020, Chi nhánh NHPT GiaLai đã tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty 15 và các Công ty thành viên với nội dung “ Phương án trả nợ gốc, lãi quá hạn các dự án và tình hình triển khai việc khoanh nợ đối với các dự án trồng cao su trên địa bàn tỉnh GiaLai”.
Ngày 31/07/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/7/2020 Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có công văn số 1274/ NHPT-VP, gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chỉ đạo về việc phòng chống dịch Covid -19, nội dung như sau:
Ngày 28/07/2020   |Xem tiếp
Ngày 24/7/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với cán bộ chủ chốt thuộc các đơn vị Hội sở chính NHPT.
Ngày 28/07/2020   |Xem tiếp
Ngày 17/07/2020, Hội đồng Quản trị Ngân hàng phát triển Việt Nam đã ban hành các Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.
Ngày 23/07/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :