Nghiệp vụ
Ngày 17/5/2018, Chi nhánh NHPT Đồng Nai và Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi tổ chức Lễ ký hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai đối với dự án Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao.
Ngày 18/05/2018   |Xem tiếp
Ngày 24/4/2018, NHPT đã có công văn số 756/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 99/2015/TT-BTC.
Ngày 24/04/2018   |Xem tiếp
Ngày 16/4/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Công văn số 700/NHPT-HĐKH v/v định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) và đề xuất đề tài/đề án KHCN năm 2018-2019.
Ngày 17/04/2018   |Xem tiếp
Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam vừa ký các quyết định công nhận kết quả thực hiện đối với hai đề tài KHCN cấp Ngành.
Ngày 27/03/2018   |Xem tiếp
Ngày 05/3/2018, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký quyết định số 56/QĐ-NHPT công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Ban Kiểm tra nội bộ chủ trì.
Ngày 15/03/2018   |Xem tiếp
Ngày 28/2/2018, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ của VDB.
Ngày 01/03/2018   |Xem tiếp
Ngày 28/2/2018, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã công bố quyết định về nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Phó Tổng Giám đốc Đào Văn Chiến.
Ngày 01/03/2018   |Xem tiếp
Ngày 25/1/2018, tại Hội sở chính của VDB, Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu hướng dẫn đánh giá kết quả phân tích tài chính doanh nghiệp trong quản lý tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Ninh Bình” do Chi nhánh VDB Ninh Bình chủ trì thực hiện.
Ngày 30/01/2018   |Xem tiếp
Ngày 12/01/2018 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có công văn số 80/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về hoạt động năm 2016, 2017 theo quy định công bố thông tin tại Thông tư số 99/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.
Ngày 15/01/2018   |Xem tiếp
Ngày 29/12/2017, tại Trụ sở chính VDB, Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tái cấu trúc Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.
Ngày 04/01/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :