Nghiệp vụ
Ngày 8/5/2019 tại Khách sạn Pan Pacific (Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo với chủ đề "Tăng cường việc tiếp cận thị trường vốn ở Việt Nam". Hội thảo do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) phối hợp tổ chức.
Ngày 08/05/2019   |Xem tiếp
Ngày 26/4/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ra quyết định số 98/QĐ-NHPT về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 06/05/2019   |Xem tiếp
Ngày 11/4/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ra quyết định số 74/QĐ-NHPT ban hành Quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 12/04/2019   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 11/04/2019   |Xem tiếp
Ngày 02/4/2019 tại Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã diễn ra Diễn đàn chính sách với chủ đề “Dữ liệu lớn trong Kinh tế và Quản lý”. Đại diện Ban Cân đối kế hoạch - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tham dự diễn đàn.
Ngày 03/04/2019   |Xem tiếp
Ngày 20/3/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ra quyết định số 47/QĐ-NHPT ban hành Quy chế về công tác truyền thông.
Ngày 25/03/2019   |Xem tiếp
Ngày 14/3/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-NHPT về việc Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó cụm thi đua 2019.
Ngày 18/03/2019   |Xem tiếp
Ngày 04/01/2018, tại Hà Nội, Sở Giao dịch I - NHPT (SGDI) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch phụ trách HĐQT NHPT Bùi Tuấn Minh cùng đại diện một số Ban, Trung tâm thuộc Hội sở chính và tập thể cán bộ, người lao động thuộc SGDI.
Ngày 04/01/2019   |Xem tiếp
Ngày 18/12/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 2626/ NHPT-CĐKH đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đợt 3/2018 do VDB phát hành.
Ngày 20/12/2018   |Xem tiếp
Ngày 13/12/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và bốn mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 17/12/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :