23/05/2018 00:00
Xem với cỡ chữ

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay

Thực hiện xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ dự án Nhà máy khai thác và chế biến bột Cacbonat; Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 4, điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
Thông tin tài sản đấu giá:
03 xe ô tô Kamaz của dự án: Nhà máy khai thác và chế biến bột Cacbonat thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (Địa chỉ Tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Cụ thể:
- Xe ô tô Kamaz 97H - 2033:  Số Máy: 740310.82485009; Số Khung: RLW 55111B 8A000047.
- Xe ô tô Kamaz 97H - 2034: Số Máy: 740310.82485015; Số Khung: RLW 55111B 8A000060.
- Xe ô tô Kamaz 97H- 2041: Số Máy: 740310.82484954; Số Khung: RLW 55111B 8A000051.
Giá khởi điểm của tài sản: 226.500.000 đồng.
Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.
(Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT).
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 
Lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn – Thái nguyên quyết định, cụ thể như sau:
Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên.
Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hoặc tỉnh Thái Nguyên.
Số lượng: tối thiểu 2 đấu giá viên
Thời gian hoạt động: từ 05 năm trở lên
Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả
Năng lực, kinh nghiệm: có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá;
Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm. Có tối thiểu 03 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản của các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hoặc Thái Nguyên trong thời hạn 03 tháng gần nhất;
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và theo thỏa thuận
- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ phải nộp trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên. Địa chỉ: số 16, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên - Phòng Giao dịch Bắc Kạn. Địa chỉ: số 02, đường Hùng Vương, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên lựa chọn).
Mọi vấn đề xin liên hệ: ông Trịnh Đình Huy - cán bộ tín dụng Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên. Số điện thoại: 02093870008; 0945534838. Email: huytd@vdb.gov.vn.
 
Tìm theo ngày :