03/05/2018 16:49
Xem với cỡ chữ

Huy động được 1.264 tỷ/5.000 tỷ Trái phiếu Chính phủ đầu tháng 5/2018

Trái phiếu Chính phủ vẫn trong tình trạng ế ẩm khi mà phiên đấu thầu đầu tiên của tháng 5, Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được có 1.264 tỷ đồng trong tổng số 5.000 tỷ đồng gọi thầu (tỷ lệ thành công khoảng 25,3%), kỳ hạn 7 năm ế toàn bộ; lãi suất cũng tăng nhẹ.

Cụ thể, trong phiên đấu thầu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức hôm 2/5, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ với 4 loại kỳ hạn, trong đó các kỳ hạn 5 năm và 7 năm mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng; 10 năm và 15 năm mỗi loại gọi thầu 1.500 tỷ đồng.
Trái phiếu 5 năm thu hút 16 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu là 3.114 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 2,97% và cao nhất là 4,5%. Kết quả chỉ huy động được 64 tỷ đồng trái phiếu 5 năm năm với lãi suất trúng thầu là 2,97%, ngang bằng với lãi suất trúng thầu kỳ hạn này phiên ngày 24/4.
Trái phiếu 7 năm cũng có 8 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu đạt 1.900 tỷ đồng, tuy nhiên lãi suất đăng ký thấp nhất là 3,8% và cao nhất là 4,7%. Vì vậy không có lãi suất trúng thầu kỳ hạn này.
Trái phiếu 10 năm có 10 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu đạt 3.500 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 4,15% và cao nhất là 5,2%. Kết quả cũng chỉ huy động được có 600 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất 4,15%, cao hơn 0,05 điểm phần trăm so với lãi suất trúng thầu ngày 18/4.
Trái phiếu 15 năm chỉ só 7 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu đạt 3.350 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 4,5% và cao nhất là 5,7%. Kết quả cũng chỉ huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất 4,5%, cũng cao hơn 0,03 điểm phần trăm so với phiên ngày 24/4.
Trong tháng 4, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 4 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động được 6.055 tỷ đồng trong tổng số 14.500 tỷ đồng gọi thầu (tỷ lệ thành công khoảng 35,56%).
Còn tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 46.173 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hoàng Minh theo thoibaonganhang.vn

Tìm theo ngày :