02/05/2018 11:04
Xem với cỡ chữ

Hai tháng, cho vay thêm hơn 86.716 tỷ đồng ra nền kinh tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa cập nhật một số số liệu về tình hình dư nợ tín dụng, tỷ lệ cấp tín dụng trên nguồn huy động và tình hình tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế đến cuối tháng 2/2018.

Theo đó, tính đến cuối tháng 2/2018, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 1,37% so với cuối năm 2017. Như vậy, trong 2 tháng, lượng tín dụng bơm thêm ra nền kinh tế vào khoảng 86.716,6 tỷ đồng.
Trong đó, dư nợ tín dụng đối với nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt hơn 646.815 tỷ đồng, tăng 0,83%; đối với công nghiệp - xây dựng đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 1,98%. Trong đó công nghiệp đạt hơn 1,375 triệu tỷ đồng, tăng 1,8%; xây dựng đạt hơn 635.575 tỷ đồng, tăng 2,37%.
Dư nợ tín dụng đối với hoạt động thương mại, vận tải và viễn thông đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 1,44%. Trong đó thương mại đạt hơn 1,269 triệu tỷ đồng, tăng 1,02%; vận tải và viễn thông đạt hơn 218.319 tỷ đồng, tăng 1,84%. Dư nợ tín dụng đối với các hoạt động dịch vụ khác đạt hơn 2,270 triệu tỷ đồng, tăng 1,14%.
Về tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn huy động, khối các ngân hàng thương mại nhà nước đạt tỷ lệ 93,19%, cao hơn so với khối ngân hàng thương mại cổ phần đạt 82,06%, khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 68,08%. Nhóm các công ty tài chính, cho thuê tài chính có tỷ lệ lên tới 244,54%, nhóm tổ chức tín dụng hợp tác có tỷ lệ 101,48%. Tính chung toàn hệ thống, tỷ lệ cấp tín dụng trên huy động là 88,08%.


Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn huy động đến tháng 2/2018.

Về tổng phương tiện thanh toán, NHNN công bố số liệu cho thấy tổng phương tiện thanh toán đến tháng 2/2018 đạt hơn 8,4 triệu tỷ đồng, tăng 2,55% so với cuối năm trước. Trong đó, riêng tiền gửi của các tổ chức kinh tế là gần 2,8 triệu tỷ đồng, giảm 2,81% và tiền gửi của dân cư đạt hơn 4,128 triệu tỷ đồng, tăng 4,22%./.

Hoàng Giang theothoibaotaichinhvietnam.vn

Tìm theo ngày :