20/04/2018 14:55
Xem với cỡ chữ

VDB Thanh Hóa thông báo việc bán đấu giá tài sản (cv 183/NHPT.THO-TD 04/2018)

Thông báo bán đấu giá tài sản là đất và nhà để các cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá, trả giá.

Tài sản 1: Nhà đất tại thôn Ngọc Thành, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Hộ bà Lê Thị Đắng đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa.
- Thửa đất số:  811;     Tờ bản đồ số: 04;        Diện tích: 285,2 m2
- Nhà cấp 4, lợp mái ngói, diện tích xây dựng: 70 m2.
- Giá khởi điểm: 198.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng).
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Hộ ông Nguyễn Văn Hạnh, bà Mai Thị Kết đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa.
- Thửa đất số:  324;     Tờ bản đồ số: 10;        Diện tích: 139,6 m2
- Giá khởi điểm: 402.300.000 đồng (Bốn trăm lẻ hai triệu, ba trăm ngàn đồng).
Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/04/2018 đến hết ngày 26/4/2018, dự kiến bán đấu giá tài sản vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 03/05/2018 tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa.
Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau: Cán bộ quản lý dự án: Lưu Đức Thành. Điện thoại: 0945.828.882.

Tìm theo ngày :