04/04/2018 11:21
Xem với cỡ chữ

Không giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt

Theo Thông tư số 21/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), có hiệu lực từ ngày 02/4/2018, NHNN thắt chặt quy định cho vay, cấm các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt.

Thông tư quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, bên cho vay sẽ phải sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật để giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Theo NHNN, thông tư mới nhằm mục đích giám sát tốt hơn các khoản cho vay, để bên vay phải sử dụng vốn vay đúng mục đích. Việc giải ngân vốn vay thông qua tài khoản ngân hàng sẽ giúp các ngân hàng thương mại giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng ngay từ đầu để tránh tình trạng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, dẫn đến nợ xấu tăng.
Tổ chức tín dụng cho vay phải sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong trường hợp khách hàng thanh toán, chi trả cho các mục đích sử dụng vốn vay mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng;
Khách hàng là bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được tổ chức tín dụng cho vay quyết định cho vay theo quy định của pháp luật;
Khách hàng trực tiếp thanh toán, chi trả tiền mua sản phẩm nông nghiệp từ cá nhân, hộ gia đình, có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn để khách hàng thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, phù hợp với mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay.
Tuy nhiên, bên cho vay có thể xem xét giải ngân cho người vay bằng tiền mặt nếu người thụ hưởng không có tài khoản ngân hàng tại bất kỳ ngân hàng nào; hoặc người đi vay không có tài khoản ngân hàng ở bất kỳ ngân hàng nào và đã thanh toán liên quan đến các kế hoạch kinh doanh được chấp thuận bởi bên cho vay.
Tổ chức tín dụng cho vay được xem xét quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt trong trường hợp: Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay ghi trong thỏa thuận cho vay có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng là tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

HN (Nguồn: VNS)

Tìm theo ngày :