27/03/2018 16:03
Xem với cỡ chữ

Công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Ninh Bình

Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam vừa ký các quyết định công nhận kết quả thực hiện đối với hai đề tài KHCN cấp Ngành.

Theo đó, Quyết định số 71/QĐ-NHPT ngày 26/3/2018, công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành “Nghiên cứu hướng dẫn đánh giá kết quả phân tích tài chính doanh nghiệp trong quản lý tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Ninh Bình” do Chi nhánh VDB Ninh Bình chủ trì thực hiện.
Quyết định số 72/QĐ-NHPT ngày 27/3/2018, công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành “Nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tái cấu trúc Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.
Đây là những đề tài được Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu xếp loại có tính khoa học, giá trị thực tiễn cao và mang định hướng phát triển của Hệ thống VDB.

Huy Hoàng theo Quyết định 71/QĐ-NHPT, 72/QĐ-NHPT

Tìm theo ngày :