01/03/2018 10:23
Xem với cỡ chữ

Công bố các quyết định về công tác cán bộ của VDB

Ngày 28/2/2018, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ của VDB.

Theo Quyết định số 49/QĐ-NHPT ngày 27/2/2018 về cử cán bộ đại diện phần vốn góp của VDB tại Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi), cử ông Trần Tú Cát - Trưởng ban Hợp tác quốc tế đến nhận nhiệm vụ tại Vidifi làm đại diện theo ủy quyền đối với 50% phần vốn góp của VDB tại Vidifi và là người đại diện phụ trách chung của VDB tại Vidifi từ ngày 01/3/2018.
Quyết định số 50/QĐ-NHPT ngày 27/2/2018, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Quang Trung - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị giữ chức vụ Trưởng ban Hợp tác quốc tế từ ngày 01/3/2018.
Quyết định số 51/QĐ-NHPT ngày 27/2/2018, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Bốn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị từ ngày 01/3/2018.
Quyết định số 52/QĐ-NHPT ngày 27/2/2018, giao ông Bùi Minh Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học từ ngày 01/3/2018./.
 
Tin,ảnh: Trần Hải
Tìm theo ngày :