02/02/2018 16:36
Xem với cỡ chữ

VDB tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng

Ngày 02/2/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018).

Dự lễ có các các đồng chí là UVBTV, BCH Đảng bộ VDB, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, các đồng chí cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VDB, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trụ sở chính VDB, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Ðảng và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc,  hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi đảng viên, mỗi cán bộ viên chức và người lao động VDB xin hứa đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng hệ thống vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị giao./.

Trần Hải

Tìm theo ngày :