15/01/2018 11:04
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy VDB: triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018

Ngày 11/1/2018, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ); đại diện các Ban tham mưu Đảng ủy Khối DNTƯ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo VDB; cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc, Chi bộ thuộc Đảng bộ VDB.

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy VDB Đào Ngọc Thắng phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Hội nghị cũng nghe một số ý kiến thảo luận của đại diện các cấp ủy cơ sở. Thay mặt Hội đồng quản trị VDB,  Phó Chủ tịch phụ trách HĐQT Bùi Tuấn Minh phát biểu và thông tin về những định hướng hoạt động của VDB trong năm 2018.

Năm 2017 là năm VDB tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 tái cơ cấu hệ thống trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước có nhiều chuyển biến tích cực và duy trì được ổn định. Tuy nhiên cũng đã xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng tác động đến quá trình tái cơ cấu và sự phát triển bền vững của VDB. Trước tình hình đó, Đảng ủy VDB đã bám sát nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, kiên trì đưa ra các giải pháp tháo gỡ lâu dài và đạt được một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của VDB trong năm 2017.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, hệ thống VDB còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy VDB xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020, triển khai ngay các công việc cấp thiết ngay sau khi Đề án được phê duyệt; đẩy nhanh việc ban hành cơ chế chính sách mới, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho hoạt động của VDB và xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xây dựng tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại nhân sự theo Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; triển khai việc tái cơ cấu khoản cho vay và vốn góp...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công ghi nhận và đánh giá các các kết quả đạt được của Đảng bộ VDB trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí yêu cầu tập thể Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ, đảng viên Đảng bộ VDB tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng các cấp, phải cụ thể hóa, sâu sát hơn, phù hợp, đi vào cuộc sống. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng chí chỉ đạo VDB phải nâng cao chất lượng tín dụng, năng lực quản lý và xử lý rủi ro, sắp xếp và kiện toàn mô hình hoạt động sau khi Đề án tái cơ cấu được phê duyệt. Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch, bồi dưỡng phải tiếp tục phát huy, chú trọng công tác tư tưởng, ổn định tinh thần, quan tâm và chăm lo vật chất để cán bộ đảng viên, người lao động tiếp tục cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hệ thống VDB.

Tại Hội nghị, Đảng ủy tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên thuộc Đảng bộ VDB: Nguyễn Thị Huyên, đảng viên thuộc cơ quan Đảng ủy VDB; Đặng Văn Tâm, đảng viên thuộc chi bộ BTĐ dự án Hà Nội-Hải Phòng; Phạm Ngọc Thành, đảng viên thuộc chi bộ VPĐD VDB tại TP.Hồ Chi MinhTrưởng Văn phòng Đại diện VDB tai TP.Hồ Chí Minh./.

Tìm theo ngày :