05/12/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Ông Phạm Quang Tùng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1942/QĐ-TTg về nhân sự của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Theo đó, ông Phạm Quang Tùng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB để chuyển công tác về làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Ông Phạm Quang Tùng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB từ tháng 6/2016. Trước khi về công tác tại VDB, Ông Phạm Quang Tùng là Phó Tổng giám đốc BIDV.
Tìm theo ngày :