21/03/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K38

Ngày 17/3/2017, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K38.

Dự Lễ bế giảng có TS. Trương Thị Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải; đồng chí Đào Ngọc Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cùng lãnh đạo các Ban tham mưu Đảng ủy VDB; lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Ngiên cứu khoa học.
Trong thời gian học tập, từ tháng 8/2016, các học viên là cán bộ viên chức Hội sở chính, Sở Giao dịch I, và Tổng Công ty Vidifi thuộc Đảng bộ VDB đã hoàn thành  học phần của các môn học: Triết học, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học thuyết về xây dựng Đảng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; kỹ năng lãnh đạo... Qua đó, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, vận dụng những kiến thức lý luận và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.


Đ/c Đào Ngọc Thắng trao Giấy Chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên

Kết thúc khóa học, tỷ lệ học viên đạt loại giỏi 79%. Trong đó có 08 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập được tặng giấy khen.

Thực hiện: Huy Hoàng

Tìm theo ngày :