29/11/2016 12:11
Xem với cỡ chữ

Thẩm định kinh phí 6 đề tài khoa học năm 2015-2016

Ngày 16/11/2016 tại Trụ sở chính, VDB đã tổ chức thẩm định kinh phí thực hiện đối với 6 đề tài được Hội đồng xét chọn đề tài VDB đề xuất thực hiện.

Qua đánh giá của Tổ thẩm định, các đề tài đều được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của Hội đồng xét chọn đề tài, phương án tài chính của các đề tài được lập phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và của VDB, đủ điều kiện để thẩm định kinh phí thực hiện.
Kết quả xét chọn và thẩm định kinh phí đề tài sẽ báo cáo Tổng Giám đốc VDB quyết định giao cho các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài./.

Đinh Thị Thu Hiền - Trung tâm ĐTNCKH

Tìm theo ngày :