14/11/2016 00:00
Xem với cỡ chữ

Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của VDB

Ngày 09/11/2016, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký Quyết định số 402/QĐ-HĐQT ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của VDB.

Việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động KH&CN của VDB có ý nghĩa thiết thực và tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các nhà khoa học, cán bộ viên chức của VDB trong việc thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.
Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của VDB bao gồm 11 Chương, 53 Điều quy định đầy đủ, thống nhất và cụ thể hướng dẫn quá trình triển khai trong từng khâu của hoạt động KHCN; đồng thời Quy định cũng phù hợp với các quy định của Nhà nước và các Bộ, Ngành quản lý KHCN.
Việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của VDB đã đánh dấu tầm cao mới trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của VDB, khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ viên chức của Ngành tham gia hoạt động NCKH, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động KHCN trong giai đoạn mới.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây của VDB về các vấn đề có liên quan./.

Phòng Quản lý Đào tạo&BDCB

Tìm theo ngày :