Tin tức - Sự kiện

NHNN thắt chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 18/06/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày 20/06/2018   |Xem tiếp