Bán tài sản
Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau: Tài sản là nhà và đất ở.
Ngày 23/04/2018   |Xem tiếp
Thông báo bán đấu giá tài sản là đất và nhà để các cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá, trả giá.
Ngày 20/04/2018   |Xem tiếp
Bán đấu giá tài sản là xe ô tô 7 chỗ Toyota Foturner của Công ty TNHH Minh Hiền (xử lý tài sản bảo đảm).
Ngày 02/04/2018   |Xem tiếp
Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 22/2012/HĐTCQSDĐ-NHPT-SGDI ngày 19/12/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 02.NT/2014/HĐTCSĐBS-NHPT-SGDI ngày 28/11/2014 ký giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch I với Bà Nguyễn Thị Long và Ông Khương Thanh Nghị, ký công chứng tại Văn phòng công chứng Lạc Việt ; Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai quận Thanh Xuân ngày 21/12/2012; Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm tiền vay của của bà Nguyễn Thị Long và Ông Khương Thanh Nghị đảm bảo cho các khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Công ty TNHH Nhật Thắng tại Sở Giao dịch I, cụ thể như sau:
Ngày 22/03/2018   |Xem tiếp
Toàn bộ Nhà máy chế biến cá tra, basa xuất khẩu tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (theo công văn 52/NHPT.STR-TD 16/03/2018).
Ngày 19/03/2018   |Xem tiếp
Thông báo việc bán đấu giá tài sản là 01 tàu vận tải biển trọng tải 2.000 tấn - Hùng Thắng 17
Ngày 19/03/2018   |Xem tiếp
Toàn bộ Nhà máy chế biến cá tra, basa xuất khẩu tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (theo công văn 13/NHPT.STR-TD).
Ngày 22/01/2018   |Xem tiếp
Thông báo việc bán đấu giá tài sản là 01 tàu vận tải biển trọng tải 2.000 tấn - Hùng Thắng 17.
Ngày 20/12/2017   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá:
Ngày 19/12/2017   |Xem tiếp
Toàn bộ dự án “Nhà máy chế biến cà phê nhân, cà phê hoà tan” và tài sản thế chấp khác tại Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng (là tài sản sản đảm bảo của Công ty Cổ Phần Cà Phê Thái Hòa Lâm Đồng thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng).
Ngày 29/11/2017   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :