Hoạt động Đảng
Ngày 07/12/2018, Chi bộ Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với 02 quần chúng ưu tú Ma Thị Thao – chuyên viên phòng Kiểm tra, Nguyễn Đức Quang - chuyên viên phòng Tín dụng.
Ngày 10/12/2018   |Xem tiếp
Ngày 07/12/2017, Đảng ủy VDB đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đối tượng là Cấp ủy các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ tại Trụ sở chính; Lãnh đạo chủ chốt các cấp tại Trụ sở chính.
Ngày 10/12/2018   |Xem tiếp
Ngày 06/11/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ VDB năm 2018.
Ngày 07/11/2018   |Xem tiếp
Sáng 30/10/2018, Đảng ủy Chi nhánh NHPT Bình Phước đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nông Trọng Nghĩa - đảng viên Chi bộ Bình Dương, thuộc Đảng bộ Chi nhánh.
Ngày 31/10/2018   |Xem tiếp
Ngày 15/10/2018, Đảng ủy Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) ban hành Kế hoạch số 70-KH/ĐU vận động đảng viên, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Ngày 18/10/2018   |Xem tiếp
Ngày 15/10/2018 tại Hà Nội, Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Kiểm tra, giám sát (KT, GS) quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2018.
Ngày 16/10/2018   |Xem tiếp
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 13/09/2018   |Xem tiếp
Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam vừa ra quyết định số 541-QĐ/ĐU ngày 31/7/2018 khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thuộc NHPT đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
Ngày 05/09/2018   |Xem tiếp
Vừa qua, Đảng ủy SGDII-NHPT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng.
Ngày 02/08/2018   |Xem tiếp
Ngày 31/7/2018, tại Trụ sở chính, Đảng ủy NHPT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới 132 cán bộ chủ chốt là cấp ủy các chi bộ cơ sở trực thuộc, các chi bộ thuộc Đảng bộ, đảng viên là lãnh đạo các đơn vị , trưởng phòng, BCH công đoàn Ngành, Công đoàn cơ quan Trụ sở chính, BCH Đoàn thanh niên, các Ban tham mưu Đảng ủy.
Ngày 31/07/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :