Đảng - Đoàn thể

Công đoàn NHPT hưởng ứng phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ quý IV năm 2018

Để triển khai hưởng ứng có hiệu quả đợt thi đua thu hồi và xử lý nợ năm 2018 do Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) phát động, ngày 15/10/2018 Công đoàn NHPT đã có văn bản số 192/CĐ-NHPT v/v hưởng ứng phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ quý IV/2018.
Ngày 16/10/2018   |Xem tiếp