Hoạt động VDB

Hợp đồng cho vay vốn ODA Chương trình giáo dục đào tạo nghề tại Đồng Nai

Ngày 17/5/2018, Chi nhánh NHPT Đồng Nai và Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi tổ chức Lễ ký hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai đối với dự án Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao.
Ngày 18/05/2018   |Xem tiếp

Đoàn khối DNTW làm việc với Ban thường vụ Đoàn Thanh niên NHPT

Ngày 14/6/2018, tại trụ sở chính NHPT, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHPT đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018; UV Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Khối DNTW Vũ Đức Tú chủ trì buổi làm việc.
Ngày 15/06/2018   |Xem tiếp

Hội thảo về áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro

Sáng 14/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện”.
Ngày 14/12/2017   |Xem tiếp