Tài chính
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Ngày 12/11/2018   |Xem tiếp
Ngày 12/11, Bộ Tài chính tổ chức Lễ bàn giao doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Uỷ ban).
Ngày 12/11/2018   |Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025.
Ngày 09/11/2018   |Xem tiếp
Ngày 5/11, biên bản thảo luận của dự án Tăng cường năng lực về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam đã được ký kết giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ngày 07/11/2018   |Xem tiếp
Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 10 tháng năm 2018 đạt 27,9 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Ngày 31/10/2018   |Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai nhiệm vụ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ các nguồn vốn vay nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2016 - 2020.
Ngày 30/10/2018   |Xem tiếp
Theo báo cáo của Chính phủ, chất lượng tăng trưởng kinh tế đã được cải thiện rõ rệt. Năng suất lao động có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm, đồng thời Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN.
Ngày 24/10/2018   |Xem tiếp
Cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, nâng cao năng lực quản trị... đang được Chính phủ đẩy mạnh để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tuy nhiên vẫn còn khó khăn, vướng mắc và cần tiếp tục có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 22/10/2018   |Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 15/10, giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Ngày 19/10/2018   |Xem tiếp
Tại phiên họp thứ 28 diễn ra từ 15 đến 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành gần một ngày (15/10) để xem xét, thảo luận về các báo cáo đánh giá giữa kỳ kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, năm 2018, dự kiến năm 2019 và về kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.
Ngày 18/10/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :