Ngân hàng
Ngày 18/06/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.
Ngày 20/06/2018   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ nhằm đạt được các mục tiêu mà Chính phủ và Quốc hội đã đề ra.
Ngày 15/06/2018   |Xem tiếp
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kể từ khi Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu có hiệu lực (15/8/2017) đến cuối tháng 3/2018, toàn hệ thống đã xử lý được 100.500 tỷ đồng nợ xấu.
Ngày 12/06/2018   |Xem tiếp
Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm thực hiện các mục tiêu về kiểm soát lạm phát cơ bản đi đôi với tăng trưởng tín dụng hợp lý, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Ngày 12/06/2018   |Xem tiếp
Phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 6,7% nhưng phải bảo đảm kiểm soát lạm phát.
Ngày 04/06/2018   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 1158/QĐ-NHNN về tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).
Ngày 04/06/2018   |Xem tiếp
Ngày 15/5/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP (Nghị quyết 03) hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân để triển khai thực hiện các chính sách tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Ngày 01/06/2018   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).
Ngày 25/05/2018   |Xem tiếp
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có các văn bản về việc tăng vốn được cấp của Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (BOC HCM).
Ngày 25/05/2018   |Xem tiếp
Đoàn liên ngành tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 3 của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) tại Mumbai, Ấn Độ từ 23 – 26/6/2018.
Ngày 22/05/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :