Thứ sáu, ngày 21/07/2017
Nghiệp vụ Thẩm định » Thông Tin Thẩm định
Một số nội dung Bổ sung, điều chỉnh của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP
Ngày 05/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. xem chi tiết...

Hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự án lâm sinh vay vốn TDĐT nhà nước
Ngày 05/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 463/TCLN về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự án lâm sinh vay vốn TDĐT Nhà nước. xem chi tiết...

Một số nội dung cần lưu ý khi xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
Ngày 29/3/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 19/2017/TGYK-TĐ lưu ý các đơn vị trực thuộc về một số nội dung chính của Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. xem chi tiết...

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư dự án. xem chi tiết...

Quy định về định mức sử dụng đất khi xây dựng cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo
Trong thời gian vừa qua việc thẩm định tiêu chí về diện tích đất xây dựng các dự án xã hội hóa y tế, giáo dục được căn cứ trên cơ sở Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. xem chi tiết...

Xác định địa bàn theo danh mục đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước
Ban Thẩm định VDB tổng hợp một số văn bản chính đang có hiệu lực về tín dụng đầu tư nhà nước tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc khơme sinh sống tập trung, các xã thuộc chương trình 135 và các xã biên giới thuộc chương trình 120, các xã vùng bãi ngang. xem chi tiết...

Chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá
Bộ Tài chính vừa công bố kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thẩm định giá (TĐG) tại 40 doanh nghiệp (DN) TĐG. Qua đó, Bộ Tài chính yêu cầu các DN TĐG nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định về TĐG. xem chi tiết...

Trang        Tiếp   Cuối
 
                                                                              
TIN MỚI ĐĂNG
                   
Logo
 Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
 Giấy phép số : Số 05/GP-TTĐT, ngày cấp 07/03/2014
 Cơ quan chủ quản : Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 Chịu trách nhiệm chính : Ông Trần Phú Minh - Phó Tổng giám đốc
 Địa chỉ : 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3736 5659 - Fax: (84-24) 3736 5672
 Email:congthongtin@vdb.gov.vn