Thứ ba, ngày 22/08/2017
Đảng - Đoàn thể » Tin Công Đoàn
VDB Cao Bằng triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
(19/04/2017)
Ngày 18/4/2017, VDB Cao Bằng đã tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy Cao Bằng đến toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn Chi nhánh.

Hội nghị triển khai: Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;  Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Hướng dẫn số 32-HD/TU, ngày 1/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016- 2020”; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 19/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cán bộ đảng viên, người lao động trong đơn vị đã được quán triệt những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các Chỉ thị, kết luận từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đơn vị.

Đàm Thị Thập – VDB Cao Bằng


:: Các tin khác
VDB Khu vực Cần Thơ tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (17/04/2017)
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 – Khối thi đua các Ngân hàng tỉnh An Giang (12/04/2017)
VDB Yên Bái tham gia Hội thao truyền thống ngành Ngân hàng tỉnh (04/04/2017)
Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua VDB năm 2017 (03/04/2017)
Dân quân tự vệ VDB Thái Bình tham gia Hội thao năm 2017 (31/03/2017)
 
                                                                              
TIN MỚI ĐĂNG
                   
Logo
 Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
 Giấy phép số : Số 05/GP-TTĐT, ngày cấp 07/03/2014
 Cơ quan chủ quản : Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 Chịu trách nhiệm chính : Ông Trần Phú Minh - Phó Tổng giám đốc
 Địa chỉ : 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3736 5659 - Fax: (84-24) 3736 5672
 Email:congthongtin@vdb.gov.vn