Thứ ba, ngày 22/08/2017
Chuyên đề » Chính phủ
Tín dụng đầu tư của Nhà nước theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP - Bước chuyển để hội nhập
(13/04/2017)
Cùng với xu hướng phát triển của đất nước, yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 31/03/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước, thay thế Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2017.

Việc ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP được coi là một bước điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó có các rào cản của việc hội nhập WTO và các công ước quốc tế khác, đó là:
- Bỏ hình thức Hỗ trợ sau đầu tư đối với các dự án đã cân đối và huy động được đủ vốn đầu tư dự án, giảm áp lực cho Ngân sách Nhà nước....
- Không hỗ trợ cho vay vốn trực tiếp trong lĩnh vực xuất khẩu thông qua cho vay Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, phù hợp với tiến trình cam kết với WTO của Việt Nam.
Về nội dung, theo đánh giá Nghị định số 32/2017/NĐ-CP đã quy định rõ và phù hợp hơn về quyền và trách nhiệm của VDB và các doanh nghiệp vay vốn, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của VDB, cũng như doanh nghiệp vay vốn, cụ thể:
- Cơ chế lãi suất mới linh hoạt hơn phù hợp với biến động của thị thường, được điều chỉnh và công bố định kỳ hàng quý; mức lãi suất cũng phù hợp và sát với lãi suất thị trường hơn do được xác định căn cứ vào lãi suất trúng thầu trái phiếu VDB. Theo cơ chế mới, VDB đã được quyền chủ động công bố mức lãi suất cho vay và được điều chỉnh đối với toàn bộ dư nợ vốn vay góp phần giảm áp lực về lãi suất huy động vốn của VDB trong các giai đoạn.
- Quy định về điều kiện cho vay được điều chỉnh phù hợp hơn: mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi dự án được xác định không vượt quá 15% vốn tự có của VDB; thời hạn cho vay được kéo dài đến 15 năm đối với các dự án nhóm A... đã góp phần tạo sự an toàn hơn cho hoạt động của VDB, giúp VDB bảo toàn và phát triển được vốn, giảm dần sự bao cấp của Ngân sách Nhà nước, tiến tới có tích lũy (như mô hình NHPT các nước trong khu vực), đồng thời nâng cao trách nhiệm sử dụng vốn Nhà nước của Chủ đầu tư/Doanh nghiệp.
- Việc quản lý tín dụng cũng được quy định phù hợp hơn với thông lệ, VDB được chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp giải ngân và thu nợ theo quy định của pháp luật, trong đó được uỷ thác cho các tổ chức tín dụng khác thực hiện giải ngân, thu nợ, quản lý tài sản bảo đảm nếu cần.
- Các hình thức và thẩm quyền xử lý rủi ro của VDB được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp, các giải pháp được quy định đầy đủ và phù hợp hơn theo thông lệ tạo điều kiện giải quyết nợ tồn đọng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của VDB.
Về đối tượng cho vay cũng đã điều chỉnh phù hợp hơn, loại bỏ khỏi danh mục các đối tượng không cần thiết hỗ trợ cho vay vốn, bổ sung các lĩnh vực có thế mạnh nhằm thực hiện tốt chủ trương công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước của Chính phủ, cũng như điều chỉnh quy mô cho vay vốn rộng hơn đối với các dự án, đó là:
- Bổ sung vào danh mục cho vay các dự án nhà máy sản xuất muối công nghiệp; dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm; dự án sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường; dự án đầu tư hoặc nâng cấp có tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ cao; dự án cơ giới hoá nông nghiệp, nông thôn; các dự án đầu tư thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia...
- Điều chỉnh loại hình, quy mô hoặc loại bỏ danh mục cho vay các dự án phát triển giống cây trồng, vật nuôi, cây công nghiệp; dự án chế biến quặng khoáng sản...
Để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, VDB đang soạn thảo các văn bản hướng dẫn trong nội bộ VDB; xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ trình các cấp ban hành theo thẩm quyền. VDB đảm bảo triển khai đồng bộ và thống nhất trong toàn hệ thống các hoạt động nghiệp vụ theo đúng quy định Nghị định số 32/2017/NĐ-CP.
VDB rất mong nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ để VDB có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ do Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao./.

Ban Chính sách phát triển


:: Các tin khác
Đã có các phương án xử lý 12 doanh nghiệp ngàn tỉ “đắp chiếu” (12/04/2017)
Chuyển DNNN thành công ty cổ phần, chứ không phải thành công ty tư nhân (12/04/2017)
Phó Thủ tướng: Bán vốn nhà nước nhanh hơn, giá trị cao hơn (11/04/2017)
Nợ xấu của hệ thống ngân hàng được kiểm soát ở mức dưới 3% (11/04/2017)
Các ngân hàng họp bàn về lãi suất (07/04/2017)
 
                                                                              
TIN MỚI ĐĂNG
                   
Logo
 Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
 Giấy phép số : Số 05/GP-TTĐT, ngày cấp 07/03/2014
 Cơ quan chủ quản : Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 Chịu trách nhiệm chính : Ông Trần Phú Minh - Phó Tổng giám đốc
 Địa chỉ : 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3736 5659 - Fax: (84-24) 3736 5672
 Email:congthongtin@vdb.gov.vn